Hakkımızda - ASEM

ASEM HAKKINDA

 

ASEM, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında Türkiye’yi ilgilendiren siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel nitelikli her türlü konu ASEM’in ilgi ve çalışma alanına dâhildir.

 

ASEM bilhassa yapısal nitelikli, kökleri daha derinde yatan, dolayısıyla çözülmeleri de nispeten daha uzun vadeli çaba gerektiren, ancak ülkenin tam potansiyelini gerçekleştirmesi açısından özel önem taşıyan sorunların belirlenmesi ve aşılması yönünde bilgi ve öneriler sunma hedefini gütmektedir. Bu açıdan kamu, özel sektör ve sivil toplumda karar alma ve politika belirleme süreçlerine doğrudan veya dolaylı katkısı olan her kesime bu çalışmalarında yararlanabilecekleri akademik nitelikli araştırmalar ve analitik raporlar sunar. Birlikte çalıştığı, yurtiçi ve yurtdışındaki uzman kadroların tecrübe ve donanımlarını, bu amaçla karar alıcı ve politika belirleyiciler açısından erişilebilir kılmak üzere konferanslar ve seminerler düzenler, telif ve çeviri yayınlar yapar ve projeler hazırlayarak hayata geçirir.

 

ASEM bu şekilde geleceğin küresel dinamikler paralelinde, daha sağlam bir zeminde planlanması açısından bilgi ve analiz temeline dayalı, yerinde kararların alınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.