Evren Çelik Wiltse

Ana Sayfa > Yazarlar > Evren Çelik Wiltse

Yazar Evren Çelik Wiltse

Evren Çelik Wiltse ABD'de South Dakota State University Siyasi Bilimler Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden alan Evren Çelik Wiltse'nin yüksek lisans tezinin başlığı "1980 Sonrası dönemde Devlet-İş İlişkileri"dir. " 'Reformun Sisinin' Ardından: Meksika ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Deemoratikleşme" başlıklı teziyle doktora derecesini 2010'da Unisersity of Massacusets-Amherest'de sunmuştur. Türkiye'de kamu alanında başörtüsü kullanımı ve Meksika'nın Küreselleşme karşısındaki pozisyonu gibi konularda yayınlar yapmış, ABD-Latin Amerika ilişkileri ile ilgili yayınlara da katkılarda bulunmuştur. Evren Çelik Wiltse ayrıca Perceptions akademik dergisinin Uluslararası Politik Ekonomi Özel Sayısı'nda misafir editör olarak görev almıştır. 


Son Faaliyetler