Erol Göka

Ana Sayfa > Yazarlar > Erol Göka

Yazar Erol Göka

Erol GÖKA 1959 yılında Denizli’de doğdu. Ortaöğrenimini Aydın’da tamamladı. 1983’te “Tıp Doktoru,” 1989 yılında “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” oldu. Türkiye Günlüğü ve Türkiye Klinikleri adlı dergilerin yayın kurullarında, birçok tıp ve beşeri bilimler dergisinin de danışma kurullarında bulunmaktadır. Yayınlanmış kitaplarından başlıcaları şunlardır: Psikiyatri ve Düşünce Dünyası Arasında Geçişler, Varoluşun Psikiyatrisi, Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri, Buradan Böyle: Gündelik Hayatın Psikososyopolitiği, Psikiyatriden Psikiyatriye Bakışlar, Psikiyatri ve Felsefe, Felsefe ile Psikiyatri, Hayatın İçinde Psikiyatri, Hayata ve Aşka, Kadınlar, Erkekler, Aşıklar (Sema Göka ile birlikte), Ölme: Ölümün ve Geride Kalanların Psikolojisi, İnsan Kısım Kısım: Topluluklar, Zihniyetler, Kimlikler, Türkiye Vardır, Tarihsel Psikoloji, Türk Grup Davranışı (Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Fikir Adamı Ödülü, 2006), Türklerin Psikolojisi, Türklerde Liderlik ve Fanatizm, Türk’ün Göçebe Ruhu, Aşk Her Şeyi Affederse, Geçimsizler: Kişilikleri Tanıma ve Geçinmeyi Kolaylaştırma Kitabı (Dr. Murat Beyazyüz ile birlikte).


Son Faaliyetler