Türkiye'de Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Modeli
Rapor
Yayınlanma Tarihi : 9 Ocak 2016 Cumartesi
Türkiye'de Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Modeli
Bu çalışma Türkiye’de farklı zamanlarda farklı siyasi aktörler tarafından sıklıkla dile getirilen başkanlık modelini geniş kapsamlı bir bakış açısıyla ele alarak analiz etmektedir.

Bu çalışma Türkiye’de farklı zamanlarda farklı siyasi aktörler tarafından sıklıkla dile getirilen başkanlık modelini geniş kapsamlı bir bakış açısıyla ele alarak analiz etmektedir. Önemli siyasi figürlerin dönem dönem güçlü şekilde savundukları bu model Türkiye’de hangi gerekçelerle savunulmaktadır? Ne tür siyasi krizleri veya sosyo-politik saikler başkanlık modelini gündeme getirmektedir? Türkiye’de parlamenter sistem nasıl ortaya çıkmış ve şekillenmiştir? Türkiye’de tam anlamıyla parlamenter bir hükümet modeli uygulanabilmiş midir? Türkiye’de uygulanan şekliyle parlamenter sistem halk iradesini tam ve vesayetlere izin vermeyecek şekilde yansıtmakta mıdır? Başkanlık modeli Türkiye’de hangi endemik sorunları çözebilecek unsurlar içermektedir?

 

Bu araştırma, bu ve benzer sorulara cevaplar üretmeyi hedeflemektedir: İlk bölüm başkanlık ve parlamenter hükümet sistemlerini hem teorik hem de tarihsel bağlam içerisinde ele alarak bu modelleri karşılaştırmaktadır. Başkanlık sisteminin tek başlı yürütme, yasama ve yürütme arasındaki katı ayrılık gibi özellikler yanında hızlı karar alma mekanizmalarıyla da parlamenter sistemden farkları ortaya konmaktadır.

 

İkinci Bölüm Türkiye’de hükümet sistemlerini ve parlamenter model içerisinde ortaya çıkan sorunları incelemektedir. Bu bölüm, vesayet mekanizmaları ile milli irade arasında geçen mücadelenin 2007 yılında önemli bir dönemeçten geçerek cumhurbaşkanı seçme yetkisinin halka verilmesiyle sonuçlandığını göstermektedir. Son bölüm ise Türkiye’de sistem tartışmalarının sosyo-politik bağlamı üzerinde durarak ülkemizde uygulanabilecek bir başkanlık modelinin temel parametrelerini ele almaktadır.


Görüntülenme : 2734Yorum Yazın
Ad Soyad:
Email:
Yorum:

Henüz yorum yapılmamış.