G20 Hamburg Zirvesi
Yorum
Yayınlanma Tarihi : 18 Temmuz 2017 Salı
G20 Hamburg Zirvesi
G20’nin Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirildi. Dönem başkanı Almanya'nın gündemi, "dayanak oluşturmak, sürdürülebilirliği geliştirmek ve sorumluluk üstlenmek" olarak özetlenebilir.

Yirmi Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu (G20),  resmi olarak 25 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları toplantısında kuruldu. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan grup, sistematik olarak önemli ekonomiler arasındaki kilit ekonomik ve finansal politika konularındaki diyalogu genişletmek, herkes için yararlı istikrarlı ve sürdürülebilir bir dünya büyümesi sağlamak, işbirliğini teşvik etmek ve Bretton Woods kurumsal sistemi çerçevesinde resmî diyalog için yeni bir mekanizma olarak yaratıldı.

 

İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nden oluşan G20 grubu, Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü, Dünya Bankası Başkanı, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ve Kalkınma Komitesi (DC) başkanları ile maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerini de bir araya getiriyor. G20 ülkeleri, dünya nüfusunun üçte ikisini, dünya genelinde brüt ürünün yüzde 85'ini, dünya ticaretinin yüzde 80'ini ve küresel sera gazı emisyonları ve kaynak tüketiminin yüzde 80'ini oluşturuyor. (G20 resmi sitesi, 2017)

 

G20'nin görevi, uluslararası gündemin şekillendirilmesi, fikir birliği sağlanamayan alanlardaki ekonomik ve mali konuların tartışılması ve yönlendirilmesine yardımcı olmak olarak belirlenmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında grup, özellikle uluslararası finansal krizleri önleme ve çözme yollarının tartışılması için önemli bir forum olarak kabul edilmiştir. Buna müteakiben, uluslararası kabul görmüş standartların onaylanması, ekonomik ve mali şeffaflığın iyileştirilmesi ve finansal sistemleri güçlendirmeye yönelik kodların onaylanması, G20 Zirvesi’nin ilk başarılarından biri olarak görülmektedir.

 

İlk odak noktası uluslararası finansal istikrarla ilgili konularda olmakla birlikte G20, geniş kapsamlı uzun vadeli ekonomik konuları da incelemektedir. Küreselleşmeyi desteklemede önemli bir rol oynayan grup, yoksul ve gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere herkesin globalleşmeden fayda sağlamasına çalışmaktadır. İncelenen diğer konular arasında, yardım programlarının etkinliği, finansal sistemin kötüye kullanılması, yerel finansal piyasaların geliştirilmesi, bölgesel ekonomik entegrasyon, demografik bilgiler ve kaynak güvenliği sayılabilir.

 

G20’nin Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirildi. Dönem başkanı Almanya'nın gündemi, "dayanak oluşturmak, sürdürülebilirliği geliştirmek ve sorumluluk üstlenmek" olarak özetlenebilir. G20'nin gündeminde, dünya ekonomisini ve finansal piyasaları istikrarlı hale getirmenin yanı sıra, jeopolitik çatışmalar, terörizm, göç ve mülteci akışı, açlık, devam eden iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi birçok küresel sorun bulunuyor.

 

Serbest Ticaret

 

Son yıllarda küreselleşme karşıtı siyasetin ve düzen karşıtı güçlerin yükselmesi ışığında G20, 2008'deki açılış zirvesinden bu yana ilk kez serbest ticarette kesin bir taahhütten geri adım attı. Zirve’nin sonuç bildirgesinde yıllardır yer alan “bir ekonomiyi diğer ekonomilerden üstün kılan gümrük vergisi ve kuralların "her formuna" karşı duracağız” ifadesi yumuşatılarak, “haksız ticaret uygulamalarını da içeren korumacılıkla mücadeleye devam edeceğiz” olarak kaydedildi. G20 yetkilileri, serbest ticarette korumacılığa karşı deklare edilecek daha sert bir ifade ABD’nin muhalefetiyle karşılaşacağından, daha uygun bir ifade bulamadıklarını belirttiler. Ticarette korumacı politikaları ile öne çıkan ABD Başkanı Trump’ın etkisiyle dünyanın en iyi 20 ekonomisinin finans bakanları ve merkez bankacıları arasındaki neredeyse on yıllık gelenek kırılmış oldu. Bunun yerine nihai bildirgede, uluslararası finans piyasalarının denetimi ve daha adil bir ticaret sisteminin tesisi için alınması gereken önlemler öne çıktı. Ancak diğer dünya liderleri Trump'ın küresel serbest ticarette yarattığı bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bu doğrultuda zirve öncesi açıklanan Japonya-Avrupa Birliği ticaret anlaşması kritik önem taşıyor.

 

Göç

 

G20 toplantısında öne çıkan bir diğer önemli nokta da uluslararası göç oldu. Dönem başkanı Almanya’nın “sorumluluk üstlenme” başlığı altında ele aldığı, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren zorunlu göç ve iltica konusu, kuvvetli bir işbirliği ve göç yönetimi mekanizmalarına vurgu yapılmasıyla sonuçlandı. Bununla birlikte, Afrika'daki ekonomik kalkınmanın göç baskısını azaltacağını uman Avrupa, Almanya önderliğindeki G20 Zirvesi’nde Afrika stratejisini yeniden tasarladı. Maliye bakanları ekonomik kalkınmayı desteklemek ve kıtayla ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Afrika ile Birlikte" programını başlattı. G20 sonuç bildirgesinde göç ve Afrika, “Ortak çabalarımız, Afrika ülkelerinin ihtiyaç ve isteklerine yanıt olarak, özellikle kadınlar ve gençler için iyi bir istihdam yaratmaya katkıda bulunarak, yoksulluğun ve eşitsizliğin göçün temel nedenleri olarak ele alınmasına yardımcı olan sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi teşvik edecektir” cümlesiyle ele alındı. Bu doğrultuda G20 liderleri, göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığına karşı ilk kez karara varmayı taahhüt ettiler.

 

İklim Değişikliği

 

G20 zirvesinde 19 ülkenin liderleri, iklim değişikliği konusundaki anlaşmayı uygulamaya devam edecekleri taahhüdünü tekrarladı. Hamburg'daki toplantıdan elde edilen nihai ortak bildiride, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris'teki anlaşmadan çekilmesine rağmen dünyanın diğer büyük ekonomilerinin tehlikeli küresel ısınmayı yavaşlatmaya yönelik uluslararası çabaları halen desteklediğini belirtildi. Dünya liderleri, ABD'nin iklim değişikliği konusundaki tutumunda yalnız olduğunu açıkça belirterek, "geri döndürülemez" Paris İklim Anlaşması konusundaki kararlılığını doğrulamış oldu. Ev sahibi Şansölye Merkel, iki günlük görüşmenin ardından iklim değişikliği ile mücadele konusunda "Uzlaşmaya varamadığımız çok net, ancak ABD’nin tutumunun ortak bir tutum olmadığı açıktır” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, iklim değişikliğinin zorlayıcı, acil, potansiyel olarak varoluşsal tehdidi üzerine birkaç güvenilir sonuç ortaya çıktı. Bildirgeye, ABD ve Suudi Arabistan'ın muhalefetine rağmen geçen seneki G-20 tarafından, 2015'te Paris'te kabul edilen iklim değişikliğine karşı önlemlerin finanse edilmesine hazır olunduğuna ilişkin referans düşüldü.

 

G20 gibi nüfuzlu platformlarda ticaret düzeni, göç, iklim değişikliği gibi küresel sonuçları olan politikalarda Batılı gelişmiş ülkelerin sözcüsü ve Avrupa’nın lokomotifi olan Almanya, ev sahipliği yaptığı zirvede öne çıkan ülke oldu. ABD Başkanı Trump’ın korumacı politikalarına ve iklim değişikliği konusunda uzlaşmadan uzak tutumuna karşın diğer liderler, birlikte çalışacakları taahhüdünü yineledi. Şansölye Angela Merkel, G20 zirve diplomasisinde zirveye, tüm üyeler arasında uzlaşmanın geniş ve derin olduğu güvenlik konularında güçlü anlaşmalar yaparak başladı. Fakat bu ivme ve kadınların ekonomik yetkilendirilmesine ilişkin daha kamusal sunumlardan elde edilen sonuçlar, başka yerlerde derin bölünmeleri aşmak için yeterli olmadı. Bununla birlikte, G20'nin küresel yönetişim ağının merkezinde yer alan kulübü statüsünü koruyarak, liderler 2018’de Arjantin'de,  2019’da Japonya'da ve 2020’de Suudi Arabistan'da yeniden bir araya geleceklerini belirttiler.

 

Elif Nisa Polat

 

  

Kaynakça

 

https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html

 

G20, G20 Liderleri Nihai Bildirisi, G20 Hamburg Zirvesi, 6-7 Temmuz 2017. http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-G20-leaders-declaration.html

 

http://www.theaustralian.com.au/news/world/g20-2017-leaders-compromise-on-trade-split-on-climate/news-story/0c7cdf9eb8a4f566f78590c60839b563

 

http://www.g20.utoronto.ca/analysis/170708-kirton-success.html

 

Renate, A. (2010) The Role Of The Group Of Twenty- G20 In Reshaping The Global Economic And Financial System http://iecs.ulbsibiu.ro/IECS2010/section1/Daea%20A%20R.pdf 

 

 

 


Görüntülenme : 2435Yorum Yazın
Ad Soyad:
Email:
Yorum:

Henüz yorum yapılmamış.