Kamu Zararı Kavramını Yeniden Düşünmek
Yorum
Yayınlanma Tarihi : 1 Şubat 2014 Cumartesi
Kamu Zararı Kavramını Yeniden Düşünmek
Kamu zararı, kamu kaynakları için söz konusu olan bir kavramdır. Kavram, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesinde açıklanmıştır.

Kamu zararı, kamu kaynakları için söz konusu olan bir kavramdır. Kavram, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (R.G. Tarihi 24.12.2003, R.G. Sayısı 25326) 71. maddesinde açıklanmıştır.

Kanuna göre kamu zararı

İlgili maddeye göre kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

 

Kamu zararının belirlenmesinde madde uyarınca aşağıdaki kriterler göz önüne alınmaktadır:

 

a)     İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b)    Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c)    Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d)    İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e)  İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

f)    Mevzuatta öngörülmediği halde ödeme yapılması.

Mevcut tanım sorunu çözmüyor

Kanuna göre zararın oluşmasında en temel nokta, mevzuata aykırılıktır. Diğer sayılan hususların tamamı, mevzuat dışı yapılan işlemleri konu almaktadır. Kamu zararını mevzuata aykırılığa endeksleyen bu yaklaşımın, ülkemizde yaşanan krizlerde meydana gelen zararı çözmede yetersiz kaldığı görülmektedir.

Ülkemizde kamuya büyük zarar veren bazı olayların kanunda belirtilen mevzuata aykırı işlemlerden kaynaklanmadığı da ortadadır. Örneğin Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı sırasında başbakana Anaysa fırlatması, Gezi Parkı gösterileri veya son operasyonlar gibi gelişmeler sonucu ortaya çıkan zararların mevzuata aykırılığından bahsetmek hiç kolay değildir. Bu tür konular mevzuatla tanımlanmamış olsa da ülkeden çıkan kaynak ve sermaye ile yükselen faizler doğrudan kamu zararı altında değerlendirilebilecek konulardır. O halde, kamunun söz konusu zararının nasıl tazmin edileceği, cevaplanması gereken en önemli sorudur.

Mevzuata aykırı olmadan meydana gelen söz konusu zarar, mevcut kanunun ilgili maddesi (5018 S.K./71 md.) ile çözülmediğine göre önerimiz, “kamu zararı”nı tanımlayan maddenin yeniden düzenlenmesi veya böyle bir düzenlemenin tartışmaya açılmasıdır.

Kamu zararı nasıl tanımlanabilir?

Yeni maddenin iki ayağı olmalıdır. Birinci ayağında maddenin mevcut içeriği yer almaldır. İkinci ayağı ise mevzuatta ifade edilmemiş, ancak bahsi geçtiği üzere kamuya zarar veren ifade ve fillerle ilgili bir tanımlama içerebilir. Kamu görevlilerini, kurumları veya vatandaşları kamuda maddi zarara yol açabilecek, yanlış veya kasıtlı olarak çarpıtılmış açıklama ve haberler yapmak konusunda ihtiyatlı ve mesuliyetli davranmaya sevk edecek bir düzenleme yararlı olacaktır.  

 


Görüntülenme : 5627
Yorum Yazın
Ad Soyad:
Email:
Yorum:

Henüz yorum yapılmamış.